Bota din skrivkramp 9: Meta

Tips nummer 9 är att meta-skriva – att skriva om sitt skrivande. Det kan låta överflödigt, men att följa sin egen skrivprocess i blogg- eller dagboksform är ett sätt att motivera sig själv och att hitta lösningar på problem som kan uppstå. Välj om du vill dela din process med andra eller bara dokumentera för din egen skull, och skriv om hur det går – vad som gör dig glad, vilka frustrationsmoment som dykt upp. Skriv om de där scenerna du längtar ihjäl dig efter att skriva och om problemen som känns olösliga.

Ofta blir processen tydligare när man kan se den lite ovanifrån. Och rätt vad det är så kommer du att se exakt vad som behöver göras, och det där oöverstigliga problemet är plötsligt inget problem längre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.