Bota din skrivkramp 6: Fanfic

Det här tipset har en hel del gemensamt med nummer 5, remix – att remixa sig själv är ju nästan som att skriva en fanfic på något man själv skapat. Fanfic-metoden kan vara särskilt lämplig om man har problem med gestaltning och tycker att det är svårt att skapa egna karaktärer och miljöer, eftersom man i en fic kan utgå helt ifrån någon annans verk och “öva” på befintliga karaktärer som man tycker är spännande och intressanta.

Det finns gott om kända författare som utgått ifrån ett redan utgivet verk och skrivit något eget utifrån det (Bengt Ohlssons Gregorius bygger vidare på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, Jean Rhys Sargassohavet utforskar världen Charlotte Brontë skapade i Jane Eyre, och så vidare). Det kan vara ett sätt att lägga ett nytt perspektiv på en klassisk berättelse och utveckla sådant som man saknar eller blir nyfiken på. Att skriva fan fiction är inget ovanligt idag och även om genren sällan kopplas ihop med litterär kvalitet så ger den enorma möjligheter att skapa och utvecklas. Publicerar du dina alster online har du dessutom tillgång till en massa potentiella läsare som genom att ge respons på det du skriver kan ge dig ännu mer skrivboost = win!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.